بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

نگه‌دار/ مهناز حقیقت، عضو سبزمنش‌/آسترالیا

غمگین مشو، افسرده مشو، خویش نگه دار
اسرار نهان در دل درویش نگه دار

نومید مشو، آخرت ایام بکام است
در محضر پاکان، ادب از پیش نگه دار

خالیست چو دستت گله ای نیست بیارام
آبیست وَگر چشم، دلِ ریش نگه دار

گاهی که شود تنگ دل و روح لطیفت
آ بر در ما کوب و تو تشویش، نگه دار!

غافل نشو از مرحمت و لطف الهی
وین حرمت معشوق کمابیش نگه دار

مهناز حقیقت

ارسال یک پاسخ