بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

هو!/ سویتا رحمانی، عضو فعال سبزمنش

عضو فعال سبزمنش

جز ســــــجده بـه درگاه تو آرام نگیرم
باتوست که پاکرایم و وپاکیزه ضمیرم

مـــــن قصدپناهندگی دارم به نگاهت
تا این که شــــوم زنده و تکرار نمیرم

بی یاد تو دل تیره و پامال هوس شد
با توست کـه رخشنده‌تراز ماه، منیرم

گیرم کـــه اگر گوهر عشقم بدرخشید
از قــــدرت عشق تو من آنروز امیرم

درحســرت وصلت مـن اگر راه نپویم
بی‌چاره و درمانده تـــر از مرغ اسیرم

جز گوشه‌ی درگاه تو جایی به دعا نیست
درکوی تـــو افتاده چومســـکین وفقیرم

سویتا«رحمانی»
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.