بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

وطنم/ ولی محمد باور

وطنم باغ و بهشت است خـــرابش نکنید
گرچه ویران شـده ویرانه خـطابش نکنید

این وطن خانه ی اجدادو نیاکان شـماست
هیــچگاه لانه ی بیــــگانه حســابش نکنید

هـرقدر صـید گــرفتید درین معـــــرکه گاه
بُرده در کـــوره ی همسایه کــــبابش نکنید

این وطن حرمت ناموس همه ما وشماست
در پی کُــرسی و جا قصـد حــجابش نکنید

پشت دروازه اگـــــر پای تــجاوز برســـــید
دست لرزیــده و ترســـیده جـــوابش نکنید

بزنید گـــردن هــــر دلقک شـــــهوت زده را
چـون جـهاد فـــرض بود ترک ثوابش نکنید

ور خـــــیانت بنمـودیــد به مادر وطــــــــنم
در تواریـخ جـــــهان ثبت کـــــــتابش نکنید

باور خســــته که دور از قلم و تدریس است
کمی و کاســـتی اگــــــر داشت بیابش نکنید

باور✍️

ارسال یک پاسخ