بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

پارسا و پریسا اثر نیلاب همتا منتشر شد

نیلاب همتا، دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی بود، فعال رسانه ای و فرهنگی میباشد

نیلاب همتا، دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی بود، فعال رسانه ای و فرهنگی میباشد

ارسال یک پاسخ