بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

پر پر می‌شود/ امرالله منیب

عقل پر پر می‌شود، که هوش پر پر می‌شود‌
این چه زیبایی‌ست؟ در آغوش پر پر می‌شود

باد؛ خود را می‌کشد صحرا به‌صحرا، کو به‌کو
تا که می‌پیچد میان موش؛ پر پر می‌شود

ماه هم در پیش پیشانیش کم ‌می‌آورد
تیغ هم پیش خم ابروش پر پر می‌شود

چشمش، آنی نیست که از جان آدم بگذرد
حرفش آنی نیست که در گوش پر پر می‌شود

دوش دیدم؛ با خودم گفتم که یارا بعد ازین
باقی عمرت شبیه دوش پر پر می‌شود

پای تا سر یک اثر؛ اما هزاران تابلو
آه؛ این زیبایی منقوش پر پر می‌شود

امرالله منیب

نظرات بسته شده است.