بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

چگونه ازرمضان پذیرائی کُنیـم/ سبزمنش

*ماه مُبارک رمضان فرصت خاص و مکتبی است برای تربیت نفوس، که در سال، یکبار برای مومنین داده شده است تا از آن مستفید گردند و تمرین عملی برای تقویه ی معنویات خود داشته باشند.*

*ماه مبارک رمضان ماهیست که درآن؛ شهوات کنترول می‌گردد، میزان جرائم پائین می آید، شیاطین دربند کشیده شده و دروازه های خیر ورحمت بر روی همه‌گان باز می‏شود. ثواب اعمال بیشتر گردیده و زمینه‌های کسب فضیلت ومعنویت برای بندگان الله سبحانه وتعالی میسر می‏گردد.*

*لذا این ماه مُبارک را نه منحیث بارسنگین، بلکه منحیث فرصت طلائی باید به شمارآورد و خود را آماده‏ پذیرائی واستفاده از آن ساخت وبا سعه‏ صدر و آغوش باز این ماه را پذیرائی باید کرد و برای استفاده از هر روز وهرساعت  آن حریص باید بود!*

 

*دیده می‌شود در جامعه‏ِ ما عده ای زیادی از رمضان برداشت نادرستی دارند ، چنانچه؛ از ترک خوردن ونوشیدن، ختم و تروایح و سحری برخواستن و… پریشان حال می‏شوند و برای سپری شدن رمضان لحظه شماری می‏کنند.*

*اما این حالت و این گونه برخورد با رمضان، شایسته‏ مومنین نیست .*

 

*بناءً نخست باید؛ دید خود را در رابطه به این ماه بزرگ تغییر دهیم و آن را منحیث فِرصت گرانبها وکم یافت بشناسیم .*

 

*با تغییر دید مان درمورد این ماه پُرفیض، می‌توانیم از هر ساعت وهر لحظه‏ آن استفاده کنیم که ازجمله نکات زیر را باید در نظرگرفت :*

*۱-  اینکه رمضان ، ماه تلاش وکوشش است آنرا به خواب سپری نکنیم ، هرچند خواب اِنسان هم درین ماه عبادت بحساب می‏آید ، اما نباید بیش ازحد بخوابیم و در پیش‏برد امور روزمره و ادای مسئولیت های‌مان به بهانه‏ رمضان کوتاهی کنیم .*

 

*۲- رمضان فرصتی برای صحت مندی است ، نباید از طرف شب غذاهای مُختلف را در وقت افطار وسحری ، به حدی صرف کنیم که باعث خرابی معده ومریضی مان گردد و کَسَل وتنبل و دُچَارسُستی شویم .*

 

*۳ – رمضان ماه دُعاست، دُعا درحق خود ، درحق پدر و مادر ، خانواده ، اقارب و سایر مسلمانان زیاد کنیم تا الله سبحانه وتعالی همه مُشکلات زندگی ما ومشکلات تمام اُمت اسلامی  را حل کند ونیز توفیق مان دهد تا از جمله‏ بند‏ه گان صالحش قرار گیریم .*

 

*۴- رمضان ماه توبه است ، از گناه‏های خود به صورت قطع توبه کنیم و با استغفار زیاد با استفاده ازین ماه پُربرکت ، عهد بندیم که دیگر در برابر الله سبحانه وتعالی وپیامبرش نافرمانی نمی‏کنیم .*

 

*۵-  رمضان ماه جود وسخاوت است ، برای خود عادت دهیم که همیشه فُقراء ومساکین وتنگدستان را دست گیری ویاری کنیم و بعد ازین درحالی با شِکم سیر به خواب نرویم که همسایه مان گرسنه باشد .*

 

*۶-  رمضان ماه دعوت است، درین ماه قلب های مُسلمین نرم‏ترمی‏باشد و آماده‏ پذیرش حق وحقیقت .*

 

*همدیگر را به خیر وخوبی فرا خوانیم و دسته جمعی برای سربلندی ، وحدت امت اسلامی و رهایی ازتمام چالشها ومشکلات موجود تلاش نمائیم و از الله سبحانه وتعالی عاجزانه بخواهیم تا اُمت مسلمه را یک بار دیگر عزت بخشیده ؛ ودَور افکار و ارزش های اسلامی جمع نماید .*

 

*۷- رمضان ماه تعلیم وتربیت است ، درین ماه دروس تفسیر و حدیث و فقه درمساجد بیشتر است ، یعنی مساجد ومنابر بیش ازپیش فعالتر خواهند بود ، پس لازم است که با نشستن پای تدریس عُلماء و با اشتراک فعال خود درین برنامه های خیر وایمانی از دروس آن مستفید شویم و از باغ پُرثمر شریعت ، محصول بیشتری برداریم .*

 

*و برعلاوه برای تربیت اهل وخانواده‏ خود برنامه هایی را برای بهترشدن هرچه بیشتر زندگی روی دست گیریم .*

 

*۸- سرانجام اینکه؛ رمضان را نباید تنها در خودش خلاصه کنیم ، بلکه ازین ماه توشه بگیریم و خود را با صفات نیک مانند ؛ کم خوری ، حوصله مندی ، کنترول شهوات ، خود داری از غیبت و دروغ و پای‏ بندی به نمازهای جماعت ، ذکر و تلاوت قرآنکریم وهمچنان دستگیری مستمندان برای بعد از رمضان نیز عادت دهیم .*

*از صفات ناپسند مانند حَرام خُوری، حَسَد، بُخل، گُمان بد در حق بندگان الله و در رابطه به مومنین خود را پاک سازیم و از اِعتیاد به دُخانیات وسایر عادات زشت خود را برای همیش رهائی بخشیم .*

 

*۹- خلاصه اینکه رمضان ماه تمرین تقواست ، برای ازدیاد تقوای خود کار کنیم وازین مکتب تربیت عملی استفاده اعظمی ببریم ، تا مُتقی و پرهیزگار شویم و در میدان های مُختلف زندگی خوب را از بد تفکیک کرده بتوانیم ، صاحب بصیرت شویم تا دیگر شکار شیاطین انسی وجنی و بنده‏ هوای نفس نگــــــــردیده ونفس خود را تابع شریعـــــت ســــــازیم .*

*درهرکُجا ودرهرموقفی که قرار داریم الله سُبحانه وتعالی را به یگانگی عِبادت کنیم ، ازدین مُقدس اسلام و ارزش‌های والای آن و برنامه های هدایتگر حمایت کنیم و برحاکمیت نظامهای غیراسلامی راضی نشویم و به هدف اِظهار دین حق و غالب ساختن آن از هیچ تلاشی دریغ نورزیم !*

*نطلب من الله التوفیق والاستعانة ♥🤲🏻*

ارسال یک پاسخ