بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

چیزی شبیه من/ حمیدرضا بصیرت

دست دست کردن نیست

پا روی پا انداختن نیست

پنکه را روی دور کند گذاشتن نیست

گیتار زدن رو به دیوار نیست…

زخم مانده در بستر است

اندوه بعد از سرایت است

چیزی شبیه من

بعد از مردن است، شب

که بی هوا می آید

و روز که بی صدا می رود

مثل ادامه ی من و کافه

مثل انزوای من و سیگار

 

حمیدرضا بصیرت

ارسال یک پاسخ