بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

کلفت دین/ علیرضا قزوه

کهنه صرّافان دنیا از تصرّف می خورند

از عدالت می نویسنده از تخلف می خورند

 

می نویسم دوستان! معیار خوبی مرده است

دوستان خوب من تنها تأسّف می خورند

 

این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب کیست؟

ناقدان از سفره چرب تعارف می خورند

 

عاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می کشند

عارفان هم دزدکی نان تصوّف می خورند

 

یوسف من! قحطی عشق است، اینان را بهل!

کلفت دین اند و دنیا، از تکلّف می خورند

 

آخر این قصّه را من جور دیگر دیده ام

گرگ ها را هم برادرهای یوسف می خورند

علیرضا قزوه

ارسال یک پاسخ