بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

گلبهار(خاطرات یک مهاجر تاجیک افغانستانی) منتشر شد

گلبهار(خاطرات یک مهاجر تاجیک افغانستانی) منتشر شد
گلبهار؛ یازدهمین کتاب از سلسه کتاب های بنیاد جهانی سبزمنش است که از سوی فیض الرحمان رحمانی تالیف و با ویراستاری کیوان سالمی فیه از سوی انتشارات زرین مهر به همکاری بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش در 58 رویه/ صفحه با قطع رقعی در برج جوزا/ خرداد 1401 بعد از دریافت مجوز رسمی منتشر شده است.
آقای کیوان سالمی فیه که زحمت ویراستاری این کتاب را متحمل شده در مقدمه کتاب نگاشته است:
گلبهار، کتابی است که بر مشترکات فرهنگی و زبانی در حوزه ایران فرهنگی متمرکز است و مشکلات و بحرانهایی که بر سرزمین افغانستان رفته است را به زبان ساده یک شهروند افغانستانی بیان می¬کند.
این کتاب سرنوشت یک ملت را بازگو می¬کند که چگونه در طول سالها با متجاوزان و عوامل ناآگاه داخلی و خارجی مقابله کرده¬اند و هر بار هر آنچه داشتند را از دست دادند و دوباره ساختند و دوباره هر آنچه دوختند پنبه شد و باز از صفر آغاز کردند. رد پای استعمار و نفوذ خارجی¬ها و دخالتهای برنامه ریزی شده به هدف نابودی زبان و فرهنگ یک ملت کاملا آشکار است.
زبان روان و زیبای تاجیکی ما را به یاد اشعار رودکی و فردوسی می¬اندازد. سخن تاجیکی به خودی خود شعرگونه است و هر واژه از اصالت و قدمت خود سخنها دارد. امید که نوشتن خاطرات و روایت¬های این مردم بتواند به غنای ادبی زبان فارسی بیافزاید و واژه سازی به روش ساده و آسان¬فهم در زبان فارسی دوباره شکل گیرد.
چنانچه حکیم فردوسی هزار سال پیش به این مسئله اشاره می¬کند و می¬سراید:
دگر پنجهیر و دگر بامیان
سر مرز ایران و جای کیان
ارسال یک پاسخ