بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

تابستان،مسعودآزادبخت،کتاب بخت واژه ها،شعرسپید

تابستان

کسی خانه ی تابستان راقرار عاشقانه ی خود نخواهد کرد،روزی به تمام ستاره ها خواهم گفتکه هیچ عددی مقدس نیست!و گُل را از تمام کتاب ها پاک خواهم…