بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

دوبیتی های بسم الله شریفی، عبدالله شریفی

دوبیتی های بسم الله شریفی

فکرِغارت کمال ما بجز تیر­­ و تفنگ نیست بجز کشتن برای یک نهنگ نیست ربوده فکرِ غارت هوش ما را قرار ما بجز مردن به جنگ نیست…