بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

رباعی

رباعی حلقه ی تاریخ

شد سیل سه قطره خون هدایت نشدیم از درد نوشتیم و حمایت نشدیم تاریخ نخواندیم که تکرار شدیم ما زنده به گوریم و روایت نشدیم ... - مبین…