بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

غزل

غزل : در غربت

می‌نویسم غزلی از غم جان در غربتتا به دستت برسد فصل خزان در غربت مبدأش قلب غریبم که شکستی آن رامقصدش هم همه هر جای جهان در غربت تو وطن بود…

غزل : در غربت

می‌نویسم غزلی از غم جان در غربتتا به دستت برسد فصل خزان در غربت مبدأش قلب غریبم که شکستی آن رامقصدش هم همه هر جای جهان در غربت تو وطن بود…