بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

مبین پرویزی

غزل : ونلافاکسین

همان طوری که حالم را کسی حالا نمی‌فهمدبمیرم گوشه ی شعرم کسی فردا نمی‌فهمد نمی‌دانی چه دردی می‌کشم در شهر بی دردانکه در داغ دل گرما کسی سرما…

غزل : ونلافاکسین

همان طوری که حالم را کسی حالا نمی‌فهمدبمیرم گوشه ی شعرم کسی فردا نمی‌فهمد نمی‌دانی چه دردی می‌کشم در شهر بی دردانکه در داغ دل گرما کسی سرما…