مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

محرابی صافی

محرابی_صافی / غزل

این درد روزگار ترا پیر می کند پایان انتظار ترا پیر می کند هردم کبوترم! به تنت درد می رسد چون رفتنِ بهار ترا پیر می کند طاقت نمانده…

غزل دخترک/محرابی صافی/سبزمنش

در مشامم کم کمک پیچید بوی دخترک پا شدم بیرون زدم در جستجوی دخترک کودکی آواره را دیدم که با چشمان خیس بغض هم دارد؛ نشسته روبه روی دخترک…

محرابی صافی/ غزل

از دست رفته قوّتِ بازو و تاب ما در غم شناور است خیالات و خواب ما مبهم ترین سوال غم و غصّه گشته ایم قادر کسی نشد که بیابد جواب ما ما…