بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

#محرابی_صافی

محرابی_صافی / غزل/بهار

لبخند زنان بهار در آمدن استآرامش ماندگار در آمدن است هر روز و شبش عشق و محبّت داردماییم در انتظار، در آمدن است آهنگ کبوترانِ زیبا…

محرابی_صافی / غزل/ قاتل است…

شهرها باهم برادر، یوسفِ آن کابل استشاه‌بیتِ شعرها افسانه‌ای خونِ دل است شاعران هر واژه را با خون دل‌ها کاشتندحرف ناهموار را هموار کردن مشکل…

محرابی_صافی / غزل/بهار

لبخند زنان بهار در آمدن استآرامش ماندگار در آمدن است هر روز و شبش عشق و محبّت داردماییم در انتظار، در آمدن است آهنگ کبوترانِ زیبا…