بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

مهناز محمودی

غزل مهنازمحمودی/ ایران

سلام جان دلم! از دلت بگو چه خبر شده شروع نویِ فصل سبزپوش سفر   کنار چای زغالی، کلوچه می چسبد که تلخکامیِ ما شد بدل به خاکستر   نگاه…