بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

نسرین حسینی

حاجتگه دل/ نسرین حسینی 

جاجتگه دل عاشقت غرق تمناست نمیدانی تو عشق تو هدیه زیباست نمیدانی تو زندگی برگ خزانیست چنین دوراز تو سردی صد شب یلداست نمیدانی تو…