بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور

گورستان تنهایی،مسعودآزادبخت،یخت واژه ها،شعرسپید

گورستان تنهایی/ مسعود آزادبخت

در گورستان تنهایی هیچ سنگی بنای تولد را بهانه ی مرگ نخواهد کرد! یک درخت خشکیده در انبوه آشفتگی خاک شاخه هایش را در هم شکست،…