بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور رده

داستان کوتاه

داستان های کوتاه سبزمنش

سرانجام نصیحت جاهلان

*سرانجام نصیحت جاهلان* شب،دامن سیاه خود را بردشت وصحرا گشوده بودوسوز وسرما مهمانی ناخوانده برای سیاهی شب بود.بوزینه های بیچاره هرکدام به…