بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

اسم شما
Mansour
نام / نام خانوادگی
Mansour
ایمیل
زندگی نامه
شریف منصور متولد سال ۱۳۷۵ نویسنده و پژوهشگر
Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, Sharif Mansour has not made any blog posts yet.
Sharif Mansour does not have any friends yet.
Sabz Logo
کاور سبزمنش