بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

حساب کاربری من

اسم شما
عزیز کلهر
نام / نام خانوادگی
عزیز کلهر
ایمیل
زندگی نامه
🔴عزیز کلهر بنیانگذار شعر وحشت ایران ✍🏻عزیز کلهر  21 فوریه 1975   جمعه  بارانی /ساعت ۸بامداد /دوم اسفند ۱۳۵۳   خرم آباد _ خیابان مولوی ،🌍تئوریسین دکترین ادبی شعر وحشت در جهان برپایه هراس انسان از حال و آینده و تنازع برای بقا و فنا نگره ی تجربی وفرضیه محور  کلمات در فلسفه ی روانکاوانه ی بشر از هجمه رنج های نوبروز  انسان و وحشت او از روند آنارشیستی انسانیت و..... شاعر، نویسنده، مترجم انگلیسی و ایتالیایی، اسپانیولی شعر ، خبرنگار، گوینده منتقد  ادبی، پژوهشگر حوزه  فرهنگ و رسانه   محقق جامعه شناسی، عضو بنیاد جهانی ادبی سخن گستران ⭕️نویسنده کتابهای :گرداب خونین ویلیس، مرگ در بشکه های اسید ،خونریزی روح ، زیر سایه های مانچینیل، برگردان به انگلیسی داستانهای پریوش طهموری و زنده باد بهمن رافعی ،برگردان اشعار سمیه فولادوند به انگلیسی،ترجمه اسپانیایی و برگردان به فارسی اشعار دلمیرا آگوستینی و اورفیلا باردزیو اروگوئه ای ... 💎برگزیده جایزه ادبی فستیوال ملی شعر هور برگزیده جایزه ادبی و ملی کنگره ی ایوار  در سه دوره منتخب و برگزیده کنگره ملی شعر هانای دو دوره  نفر نخست جایزه ملی فستیوال یک پنجره یک دیدار  2012 برگزیده سه جایزه ملی شعر مقاومت در دهه هشتاد  برنده جایزه ادبی مجله ادبی   همگام   مونترال کانادا 2002 نامزد نهایی در یافت جایزه فستیوال بین المللی شعر صلح 2006-تهران -نیاوران  نامزد نهایی وبرگزیده آثار جایزه جهانی شعر صلح افغانستان بنیاد آرمانشهر  2008  برای نفی خشونت ودفاع از کودکان  جنگ زده جهان  نامزد دریافت جایزه ملی شعر صلح تهران2007 نفر نخست شعر طبیعت   2010 برگزیده شعر ملی بروجرد 2008  نامزد نهایی دریافت شعر و ادبیات  پایداری  هرمزگان 2009 برگزیده برتر فستیوال شعر یاس2023 نامزد دریافت جایزه جهانی شعر از موسسه ادبی  (Literature, University of Bern (Switzerland)  2007   تقدیر بواسطه تلاش مجدانه برای خلق تفاوت نوع ادبی در شعر معاصر جهان توسط کالج مترو پلتین مجارستان 2007 منتخب  شعر بین الملی صلح و دوستی برای جهان معاصر تهران 2005 آئین تجلیل در نمایشگاه ملی کتاب خوزستان، اهواز 2017 و دهها تقدیر و کسب جایزه ادبی ملی و بین المللی شعر 🔴 Aziz Kalhor Founder of Iranian Horror Poetry ✍🏻aziz Kalhor February 21, 1975 Rainy Friday/8:00am /March 2, 1953 Khorramabad - Molavi Street , 🌍 Theorisin literary doctrine of horror poetry in the world Based on human fear of the present and future and the struggle for survival and mortality The Empirical and Hypothesis-Centered Study of Words in the Philosophy of Human Psychoanalysis of the Eighteenth of Human Neurotic Sufferings and His Panic of the Process Anarchist humanism and... Poet, writer, English and Italian translator of poetry, Reporter, announcer Literary critic, Culture and Media Researcher Sociology researcher, 💎 Selected Literary Award of National Poetry Festival Hur Selected National and Literary Award of Ivar Congress in Three Periods Selected and Selected of the National Poetry Congress of Hanai Two Periods First National Festival Award One Window One Visit 2012 Selected three National Resistance Poetry Awards in the Eighties Winner of the 2002 Synchronous Literary Magazine Montreal Canada Literary Award Final Nominee in the International Peace Poetry Festival Award 2006-Tehran - Niavaran Nominated for the World Peace Poetry Prize Afghanistan Utopia Foundation 2008 To renounce violence and defend the world's war-torn children Nominated for Tehran2007 National Peace Poetry Prize First Person of Nature Poetry 2010 Selected Poetry Sustainability Boroujerd 2008 Final Nominations for Poetry and Literature of Hormozgan Sustainability 2009 Nominated for the World Poetry Prize from the Literary Institute (Literature, University of Bern (Switzerland) 2007 Appreciation by diligent effort to create literary differences in contemporary world poetry By Poletín Hungarian Metro College 2007 Selected International Poetry of Peace and Friendship for the Contemporary World Tehran 2005پ Regulations celebrated in Khuzestan National Book Fair, Ahvaz 2017 and dozens of awards and national and international literary awards for poetry
Authors
گروه اعضاء دست در قلم شامل اعضاء میشود که میخواهد مطالبش در وب سایت سبزمنش منتشر گر...
Sorry, Azizkalhor has not made any blog posts yet.
Azizkalhor does not have any friends yet.
Sabz Logo
کاور سبزمنش