مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غزل/ محرابی صافی

ترانه های شبی نیمه سرد پاییزی چو شاخه های گلِ سرخ و زرد رومیزی ترا غزل به غزل می‌کشم میان دلم تو چون غزل به دلم عاشقانه می‌ریزی تو…

مهتاب/ شریف منصور

بی تو مهتاب شبی، باز از آن کوچه گذشتم نه، بی تو مهتاب کجا بود، همه شب بود و سیاهی همه تاریکی و اندوه، غم تو به سینه چون کوه همه جا رنگ…