مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

برگشته/ ابراهیم نصراللهی

مژه هایت گل من رو به هوا برگشته بخت بر گشته من گشته بلا بر گشته گر چه مژگان تو چون خار به چشمانم شد نظرش با دل من بود چرا بر گشته آن…