بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

Pdf کتاب(روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکمنستان) تألیفِ دکتر عبدالغفور آرزو در دسترس است…!

دکترعبدالغفورآرزو شاعر، نویسنده، بیدل‌شناس، دیپلمات، استاد دانشگاه و یکی از پُرکارترین نویسندگان معاصر افغانستان است که تا اکنون بیش از ۴۰ اثر در حوزه‌های شعر و ادبیات، عرفان، فرهنگ و جامعه از او به چاپ رسیده است.

فایلِ پی دی اف کتاب(روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکمنستان) تألیفِ دکتر عبدالغفور آرزو را می توانید از سایت سبزمنش و کانال تلگرام بنیاد جهانی سبزمنش رایگان دریافت نمایید!

 دکترعبدالغفورآرزو(شاعر، نویسنده، بیدل‌شناس، دیپلمات، دیپلماته و یکی از پُرکارترین نویسندگان معاصر افغانستان است)که تا اکنون بیش از ۴۰ اثر در حوزه‌های شعر، ادبیات، عرفان، فرهنگ، سیاست و جامعه از او به چاپ رسیده است.

سایت سبزمنش: https://www.sabzmanesh.net/pdf-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/

کانال تلگرام سبزمنش:

کانال تلگرام سبزمنش:   https://web.telegram.org/k/#@sabzmanesh786

 

Pdf  کتاب(روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکمنستان) تألیفِ دکتر عبدالغفور آرزو در دسترس است...!
Pdf کتاب(روابط دیپلوماتیک افغانستان و ترکمنستان) تألیفِ دکتر عبدالغفور آرزو در دسترس است…!
ارسال یک پاسخ