بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

آرزو

ای کاش که نهال محبت جوان شود

چتر امید بر سر ما سایه بان شود

حل در لیوان قهوه شود قند دوستی

آسوده از نشان کدورت جهان شود

انسان بزاید آدم و انسان بپرورد

انسانیت به سوی خدا نردبان شود

خاری نه سر براورد از خاک روزگار

گر شاخه یی به سر برسد ارغوان شود

با آب شستشو بکنیم خون را؛ جهان

آبی تر از شفافیتِ آسمان شود

در دست های طفل یتیمی زباله یی

گر است چون عروسک و کاغذ پران شود

افسانه های دیو و پری از زبان ما

بر کودکان روایت مادرکلان شود

جز عاشقانه شعر نریزد به صفحه یی

شاعر اگرچه پیر شود، ناتوان شود

#مروت

ارسال یک پاسخ