بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

بوسه

۱. در خواب چشم های ترا بوسه می زدم

دستان پر حنای ترا بوسه می زدم

تا روی لب رسید لبم غنچه باز شد

لبخند بی صدای ترا بوسه می زدم

لب در حریم سیب تنت تار می تنید

آهسته هر کجای ترا بوسه می زدم

دیدم که روح در بدنت بیقرار بود

انگار رفته از کف تو اختیار بود

قلبت شبیه معبد عشق خدا و من

آیینه ی خدای ترا بوسه می زدم

بی اختیار ریخت تنم پیش پای تو

بی اختیار پای ترا بوسه می زدم

انگار چشم های تو مثل پرنده بود

پرواز چشم های ترا بوسه می زدم

یک سیب در هوای تو افتاد بر زمین

یک سیب در هوای ترا بوسه می زدم

 

۲. امشب دوباره چشم ترا بوسه می زنم

دستت گرفته رنگ حنا بوسه می زنم

وارونه گشته عرض و سما، ماه در زمین

خوابیده زبر و من ز هوا بوسه می زنم

هی بوسه می زنم نفست تند میزند

یک زن که در خیال  منی خسته می دود

با قلب پر ز بوی خدابوسه می زنم

یک زن نه یک پری که پرواز می کند

در ذهن مرد بی سر و پابوسه می زنم

شب است و من خیال ترا پرسه می زنم

شب را بیاد چشم «سیا» بوسه می زنم

گل است دست و پا و لبت، گل پرست من

از فرق تا به پنجه ی پا بوسه می زنم

#مروت 

ارسال یک پاسخ