بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

تمنا/ شاذيه عشرتی

این روزها هوای تو است و خیال تو
آی آنکه بی خیال منی «خوش به حال تو »

ما را اگر نفس به غمی‌ می رسد چه باک
خوش بگذرد به هر نفسی ماه و سال تو

شاید نبود قسمت ما را نشاط عمر
گر بود، هر چه سهميه‌ام بود مال تو

هر چند رفته رفته فراموش می شوم
کاری کند خدا که بی‌افتم به جال تو

خوش باورم چقدر به این گفته‌ها هنوز
در قهوه سر‌براه شدن بود، فال تو

چیزی برای سبزی عمرم بکار نیست
ما سبز می‌شویم به شوق جمال تو

زیر و زبر شدم که بفهمم گناه خویش
عقلم بگفت: قد نکشیدم، حلال تو

احساس می‌کنم که دلم تنگ گشته‌است
شاید که لال و گنگ نباشد سوال تو

شاذیه عشرتی
14/12/2023

ارسال یک پاسخ