بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

جلوی بهار

قامت کشیده اند به دامان کوهسار
سرو و چنار و کاج و سپیدار بی شمار

نسرین و نسترن ، شب بو و شنبلید
زیبا و دلپسند، دل آرا و دل شکار

مرغان درد دیده ی پاییز را بگو
یاس و سمن شکفته به اطراف جویبار

با رقص ناز ، دختر خوش قامتِ چمن
دارد چه خوش حکایتی از جلوه ی بهار

انگار سر کشیده شرابِ ز جام عشق
مست و یخن دریده و سرشار و بی قرار

آورده از حضور خدا بوی زندگی
تا جان دهد دوباره به ناجوی انتظار

تا می رسد ، به جسم چمن روح می دمد
یارب چه راز گفته ی در گوش نوبهار

الفت هائم

ارسال یک پاسخ