بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دانی سرابم میکند !

دانی سرابم میکند !

پابند دنیا گشته ام دانی سرابم میکند

تیغ حسودآشنادراضطرابم میکند

دانی که این دنیایی دون معشوقه بیکاره است

امابه صدنیرنگی ومستی شرابم میکند

هرزینه بالامیروم کلبارکردارم بدوش

کلبارغمهارامگوآخر خرابم میکند

پابندعشقم سوختم تااینکه سازم عاقبت

باجلوه های ساخته مکاره بابم میکند

زنگ دلم رامیبردتنهاامیدمغفرت

نورجهانم جان کنم آخرکبابم میکند

نیم بسملم زدوستان حیرت مرابگرفته

چون موج می پیچم بخودآخرحبابم میکند

گرداب دانی راببین اینقدرتابم میکند

آزاد ازین گردابها کارثوابم میکند

باشدخدای لامکان در ذره های جان من

حیفاکه نفس سرکشم اندرعذابم میکند

قهارآنطوری بیزی تاکه نباشی همچو زی

زیبایی ازدنیای دون تار ربابم میکند

عبدالقهار »قاسم«

 

ارسال یک پاسخ