بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

درد تکراری

گرچه فلم درد ما تکراری است

آه قلب سرد ما تکراری است

سالها شد جنگ ما را می کشد

شیوه های طرد ما تکراری است

می تکد هر بار بادی می وزد

برگ های زرد ما تکراری است

در زمستان زیر آتش سوختیم

فصل گرم و سرد ما تکراری است

جز به ویرانی نیازمودیم خویش

عادت ولگرد ما تکراری است

زیر پای دیگران خم گشتن و

کشتن همدرد ما تکراری است

می فروشیم با لبی نانی  وطن

غیرت نامرد ما تکراری است

#مروت

ارسال یک پاسخ