بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

در سوگ استاد واصف باختری

چنانکه در دل شب صورت مهتاب افتاد ست

ستاره در نگاهِ بسته وقتی خواب افتاد ست

غروب عشق آمد روح خورشید آسمانی شد

ز دیوار سخن آیینه ی اصحاب افتاد ست

از اینکه درد دارد قلب شاعر واژه می گرید

سکوت شب میان موج های آب افتاد ست

در آغوش زمین همسایه ی خورشید خوابید ست

از اوج کهکشان تک دانه ی نایاب افتاد ست

چه شد که باغ خشکید و قناری رفت از گلشن؟

چرا اینگونه پژمرده گلِ شاداب افتاد ست؟

#مروت

ارسال یک پاسخ