بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

در سوگ زنده جان هرات!

دلهای پاره پاره ی ما پاره تر چرا؟
هر زخم ما نشانه ی صدها تبر چرا؟
شهر هرات مهد عرفای نامدار
محزون گشته خانه ی بی بام و در… چرا؟
لبخند های کودک معصوم زنده جان
در زیر خاک رفته و زخم جگر چرا؟
چندین هزار کودک و پیر و جوان را
بلعید خاک، سرخط داغ خبر… چرا؟
مرغ هوا به حالت ما گریه می کند
خورشید سرد و خیره نگاه قمر… چرا؟
هِرمند پر ز اشک یتیمان گشته و-
در خون نان مردم بیچاره تر چرا؟
آتش گرفته سینه ی ما را خدای من!
آتشفشان نفرت تو شعله ور چرا؟
آواره های زلزله ی خانمان سوز
در انزوا نشسته و آواره تر چرا؟

مروت

ارسال یک پاسخ