بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دست نیاز/ الفت هائم

یارب به درت دست نیاز آوردم
یک قلب پراز سوز گداز آوردم

با بارِ گناهِ که به دوشم دارم
ماهِ رمضان رو به نماز آوردم

الفت هائم

ارسال یک پاسخ