بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

زن

مگر میشه که زن عاشق نباشد

سراسر ناز باشد شق نباشد

تنش آبی تر از دریا و قلبش

به روی موج ها قایق نباشد

در اندامی که عذرا می خرامد

دلی دیوانه ی وامق نباشد

بجز لبخند در راگ گلویش

سرود درد یا هق هق نباشد

جهان عادت به نور ماه دارد

نهان در چادری منطق نباشد

مگر امکان دارد گل شکوفد

قناری پشت گلشن دق نباشد

زن! ای کوه تنومند نجابت

ترا بیچاره گی لایق نباشد

#مروت

ارسال یک پاسخ