بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سنگ مزار

تا به روی گور خود پا می گذارم؛ می شود

ختم آخر این سکوت انتظارم می شود

ابر می بارد کمی و خسته گی در می رود

دشت تشنه خوابگاهی «سبزه زارم» می شود

چون کویرِ که ترک دارد هزاران بر دلش

سیل شادی دست بوس «مرغذارم» می شود

قُمری زخمی ز سنگ ناکسان؛ فریاد زد!

با مصیبت سال ها شد سردچارم …می شود؟

از تبر دارد نشان در بند پای خود چنار

خشک آخر ریشه های «آبدارم» می شود

یک پیاله عشق ریزم در گلوی زنده گی

صبح روشن تیره گیی روزگارم کی شود

گر نشد در زنده گی این شعر ها درمان دل

بعد مردن مشعل سنگِ مزارم می شود

 

#مروت


 

ارسال یک پاسخ