بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

شکایت

( شکایت )

 

کرد شکایت گنجشکی بر خدا

گفت چرا کز لانه ام کردی جدا

 

لانه ای داشتم میان کان درخت

بادت بستاند ز من آنرا، برفت

 

من چه کردم با تو ای یزدان من؟

چون ز من بستاندی این و آن من

 

گفت خدا: چون ماری بود در لانه ات

خفته بودی من بگردم چاره ات!

 

من که با عشق کز بلا دورت کنم

چون نخواهم با ستم گورت کنم

 

وانگهی تو با غضب خواهی جواب

گر ندانستی بدان هستم تواب❤

 

 

#سندوس_نظام_الکوزایی

 

 

 

ارسال یک پاسخ