بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غزلی برای سنگ ها/ سید ضیاءالحق سخا

غزلى براى سنگ ها

اى سنگ ها! نبود شما هم رسيدنى ست

نابودى ى جمود شماهم رسيدنى ست

با آن كه بر ستيغ تفرعن نشسته ايد

كم كم دَم فرود شما هم، رسيدنى ست

در آتشى كه كبر شما كرده شعله ور

افروختن و دود شما هم رسيدنى ست

آرى! نقاب مى درد و وقت ديدن ِ

رخساره ى كبود شما هم رسيدنى ست

پيوسته انجماد و تفاخر مجال نيست

خم گشتن و سجود شما هم رسيدنى ست

بيداد تان اگر چه كه ديريست پا به جاست

پايان زودِ زود شما هم رسيدنى ست.

سید ضیاءالحق سخا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.