بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غزل هزار استغفار/ نویدالله محرابی صافی/ عضو بنیاد جهانی سبزمنش

خاکیانیم و خطا کار، هزار استغفار
دردمندیم و گرفتار، هزار استغفار
دست اندوه غم و درد؛ چنین گیر شدیم…
مثل گل در گروی خار، هزار استغفار
گشت تقدیر پر از خون و نوشتند چنین:
واله و یکسره بیمار، هزار استغفار
دربه در رفته و سرگشته و هی خوار شدیم
از خود و از همه بیزار، هزار استغفار
رحمتت گر نرسد ما به یقین می‌مانیم…
هرزه‌ای روی چمن‌زار، هزار استغفار
هرچه از ما به خطا رفت ببخشا یارب!
ناسپاسیم و ستم کار، هزار استغفار….
۱۴۰۲/۱۱/۰۶

ارسال یک پاسخ