بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غزل

چرا قلب جهان افسرده گشته؟

قناری از چمن دلخورده گشته

پرستو می فرارد از گلستان

نگاه شاپرک آزرده گشته

چرا خورشید گرمایش ندارد؟

و شب چون قبر و دلها مرده گشته

چو شمع نیم سوخته بر مزاری

ببین مهتاب را پژمرده گشته

بنی آدم چرا آدم نمیشه؟

رفاقت مثل سنگ گرده گشته

شکستی استخوانِ قافیه تا

که گفتی کار دنیا روده گشته

#مروت

ارسال یک پاسخ