بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غزل

احساس شاعرانه دلم شاد می کند

یک شعر یک ترانه دلم شاد می کند

گاهی میان جنگل اندوه بیشمار

کوچکترین بهانه دلم شاد می کند

زیر فشار درد فراوان، دیدنِ

لبخند عاشقانه دلم شاد می کند

دیدم که آرزوی منی خسته لای مو

افتاده روی شانه دلم شاد می کند

مریم هوای بوسیدنت در خیال من

تا می زند جوانه دلم شاد می کند

مفقود می شوم بخدا در خیال تو

این گونه آب و دانه دلم شاد می کند

گفتم بیا که عشق بکارم به دامنت

گفتی نه! این دوا نه دلم شاد می کند

هر بار تار موی ترا لمس می کند

احساس شاعرانه، دلم شاد می کند

۲۰/۵/۱۴۰۲ البرز

#مروت

ارسال یک پاسخ