بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

فنجان غزل

تا گرفتم آفتاب زنده گی را در بغل

گرم شد کانون قلبم، پر دهانم از عسل

بوسه می زد بر کویر خشک احساس دلم

سبز گردیدم دوباره چون شقایق در حمل

از بهشت انگار افتاده برویم سایه اش

که ندارد زره یی در جلد زیبایش خلل

بسکه از حافظ بود لبریز لیوانِ لبش

چشمهایش شور می ریزد به فنجانِ غزل

*

افت کرد از دیدنت قلب مصیبت دیده ام

روح رفت از پیکرم، رمزِ حیاتی یا اجل؟

#مروت

ارسال یک پاسخ