بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

فَراتَر از خِرَد/ المیرا بانگ زارع

فَراتر از خِرَد

( بخش اول )
برای داشتنِ روحیه خوب و ثابت نگه داشتنِ انرژیِ مثبت بالا در هر ثانیه، باید درونمان را طوری برنامه ریزی کنیم که این خروجی های مثبت و زیبا را به ما بدهد .
همه چیز در درونِ ماست و هیچ آرامش و شادی و زیبایی در بیرون از ما وجود ندارد.انسانی که در ذهن،افکارِ پریشان و غم زده و
ناامید و پُر از خشم یا کینه دارد و در طرفِ دیگر ذهنش در آرزویِ تصویری ایده آل از خودش است که از زندگی لذت میبرد و همه چیز بر وِفق مُرادِ اوست ، این خواسته هرگز برآورده نخواهد شد و رویایی دست نیافتنی خواهدماند.
تنها، انسانی که افکارِ زیبا دارد و در تلاشِ به کمال رساندن خویش است می‌تواند به تصاویرِ ایده آلی که می‌خواهد دست پیدا کند. انسانِ بزرگی که استکانِ دانسته هایش را خالی کرده و از نو متولد شدن را انتخاب میکند و در کسبِ آگاهیست نه در کسبِ اطلاعات و سوادی که هیچ نقشی در سعادتِ حقیقی او نخواهد داشت،
او کاری به کار کسی ندارد و قضاوت نمی‌کند؛
از آدم ها و شرایطِ منفی دوری می‌کند ؛
صد البته و به یقین:
جهان هستی در خدمتگذاری به اوست و او لیاقتِ تمام زیباییها و نعمتها و حالِ دل خوب را دارد. ” این جهان کوه است و فعلِ ما نِدا ”

اما رازِ تبدیل شدن به یک موجودِ خوشحال و سالم و
با ایمان و جذاب چیست؟
پاسخ در عین سادگی بسیار ژرف و تأمل بر انگیز است؛

تمامی موجودات، نیازمندِ آگاهی هستند و این آگاهی دریاییست که از بهم پیوستگیِ بی نهایت قطره یعنی روش‌ها و علم های مختلف تشکیل یافته است .
ذهن انسان انباشته از رویدادهای مثبت و منفی است که آن را خاطرات مینامیم اما همین خاطرات با توجه به سطحِ انرژی که ما آن را تجربه کرده ایم فرکانس ما را بالا یا پایین آورده اند.

قدم اول : بودن در لحظهِ اکنون( حال ) .
تمامی تجربیاتِ منفی که توسط یک شخص یا اشخاصی به هر دلیلی، در طول زندگی کسب کرده ایم بایدِ بایدِ باید فراموش و آن اشخاص توسط ما بخشیده شوند.مرورِ ذهنیِ رویدادهایی که ما معتقدیم حقمان را پایمال کرده اند یا جوابِ خوبی هایِ ما را با بدی داده اند؛ تنها خراش های عمیقِ دردناکی در روح و روانِ ما ایجاد می کند و این ظلم در حق خویشتن است و هیچ تاثیری بر اشخاصی که مسببِ ثبتِ آن روز تلخ را داشته اند،ندارد.
☑️ راه و کارِ درست، بخشش است.بخشیدن ات باید در دنیای خودت و خدایت باشد و لزومی بر ابراز کلامی و فهمیدن آن اشخاص نیست.زیرا این احتمال وجود دارد که آن شخص یا اشخاص همچنان در همان فرکانسِ پایین و حتی پایین‌تر باقی مانده باشند و ابراز بخشش برای آنها دور از فهم و سطحِ شعورشان باشد. البته نکته مهم این است که تمامی این افراد آدم های خوب هستند فقط برای ما درسهایی را یاد میدهند و زمانی که ما آن درس را یادگرفتیم، این افراد به صورت اتوماتیک از زندگیِ ما حذف خواهند شد.
همه ما بخشی از پازل وجود خدا هستیم و همه نور هستند.
آن رویدادها و افراد را رها کن و از ته دل ببخش،
افکارت را پاکسازی کن،
حالا پروانه شو …

قدم دوم : زبان و کلام و افکارت را به شُکرگزاری وابسته کن
بابتِ داشتنِ تک تک اعضای بدنت، سلامتیَت،
داشتنِ خانواده،
سقفی بالای سرت،
حتی یک لقمه نان، لباس ، طبیعت ، داشتنِ خدا و بودن در جهانِ هستی ،
رسیدن به آگاهیِ فعلیت که این توفیق را داری شُکرگزار باشی، از همه چیز با حسِ شاد و خوب سپاسگزاره خداوند باش .
شُکرِ نعمت، نعمتت افزون کُند
کُفرِ نعمت، از کَفَت بیرون کُند

در بخش دوم و ادامه : برای تبدیل شدن به انسانی زیبا اندیش که خالقِ رویدادهای مثبتِ دنیای خویش است، دو قدم بعدی را ارائه و تکمیل خواهیم کرد …
با ما همراه باشید.

نویسنده : المیرا بانگ زارع
( روزنامه نگار )
( شاعر )
( مؤلف و صاحب اثر )
( کارشناس روانشناسی عمومی )

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.