بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

محرابی_صافی / غزل…

آفت زده ام، وسوسه پیچیده به جانم
چندیست که من دلهره دارم، نگرانم

لبخند خوشی نیست، غم و درد جدایی‌ست
چون لکنَتِ افتیده به هر نطق و بیانم

نی صید به جا مانده و نی حوصله، هربار…
تیرم به خطا رفته، خراب است کمانم

با رفتن تو نیمه‌ی زیبای تنم رفت
تند است و پر از دبدبه اکنون ضربانم

جایی به منی خسته و کم شیمه نمانده است
تقدیر چلیپا زده بر نام و نشانم

در خواب بیا آخر شب چونکه قشنگ است
بگذار که اندک بشود داد و فغانم

بگذار که در شانه‌ی تو سر بگذارم
بگذار که آرام شود روح و روانم

هرچند مرا رانده جهان باک ندارم!
در کشور آغوش تو کافیست، بمانم….
.
#محرابی_صافی

ارسال یک پاسخ