بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

مزرعِ سبزِ امید/ بسم الله شریفی، مؤسس و دبیرکل بنیاد جهانی سبزمنش

گر غزل خوانم برایت، ساز خواهی شد عزیز؟!

مزرعِ سبزِ امیدِ ناز خواهی شد عزیز؟!

 

از غزل، سازم برایت طایر رنگین کمان

کبک خوش آواو خوش آواز خواهی شد عزیز

 

گر بریزد گوهر اشکم بر سنگ دلت

هم چو آیینه مرا همراز خواهی شد عزیز

 

غنچه، غنچه گر بریزم گل به دامانت رفیق!

یک دلی را آشیان و راز خواهی شد عزیز

 

گر بسازم گلشن گلگون برای ناز تو

سبزه زارم را تو سروناز خواهی شد عزیز

 

پَرفشانی می‌کنم تا که بیایم سوی تو

پَر بزن! بر عشق من پرواز خواهی شد عزیز

 

ارسال یک پاسخ