بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

پا به پای ماه

وقتی از مویت غزل می بافتم

زنده گی ام را به یک دو باختم

در بلندای سپیدار تنت

آشیانی چون کبوتر ساختم

غرق چشمانت شدم بی اختیار

دل به دست کودکان انداختم

ماه از من دور شد هرچند من

پا به پایش تا سحر می تاختم

خسته بودم از ندیدن ها ولی

با خیالت لحظه یی پرداختم

واژه ها پرواز می کرد از خوشی

وقتی از مویت غزل می بافتم

#مروت

ارسال یک پاسخ