بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

پل خمری

بگوش آمد صدای موج دریای پلِ خمری

دهد بوی محبت عطر گلهای پلِ  خمری

بنازم قند بغلان توت خنجان سیب کشناباد

گِلاس خوست ها، چشمان لیلای پلِ خمری

چو کبک مست زاغش گام میزد در خیابان ها

پرستوی معارف، دخت رویای پلِ خمری

تکان می داد! مانند دلش در حسرت یوسف

پلِ رزانک اندام زلیخای پلِ خمری

به زیر سایه ی بید آب دریا «قندک» بغلان

شنا با دوستان و شور و غوغای پلِ خمری

فروغ ماهتاب و بزم یاران در شب یلدا

شب عشق و انار و شعر و سرمای پلِ خمری

میان آب می خوابید شب ها تا سحر مهتاب

لبِ «چشمی» شفا افتاده در پای پلِ خمری

***

بیاد دودمان مسکو کوچک که خندیدیم

گلویش بغض داشت از درد، شبهای پلِ خمری

بروی شانه دارد ماه تابوت قناری را

کجا شد عاشقانِ بزم یلدای پلِ خمری؟

#مروت

ارسال یک پاسخ