بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غریب

غریب

 

عشق در دوره ی ما بسکه غریب افتاده
طاقت و صبر و قرارم به نشیب افتاده

غرق رویای تو بودم که ز سر خواب پرید
عکس تو در ته فنجان چه نجیب افتاده

از لبت در ته فنجان نتوان کام گرفت
به چه تعبیر کنم آنچه نصیب افتاده

چشم بر راه و دلم منتظر دیدن تو
در سرم حال و هوای تو عجیب افتاده

من و تنهائی و آن قهوه شیرین لبت
چشمم امروز به چشمان حبیب افتاده

افسانه مهدویان

ارسال یک پاسخ