بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

بریتانیا،

تبعیدی/ سهراب سیرت

من گم شدم، تو گم شدی، او بی‌گمان گم شد! نامش چه بود آرامشی که ناگهان گم شد؟ یادم نمی‌آید چه بودم، چیستم حالا؟ یک تکّه از…