بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.
مرور برچسب

بهار،

آبرو/ بهارادیب(سلام زاده)

تـا شدم عاشق به بانـــو آبرو دادم بـــه بــــاد تـا تـــرا دیـــدم مجـــالِ گفـتگو دادم بـه بـــاد در نـوایت در هوایت نورِ…